Блок 2. Охорона здоров'я. Номінація 60 «Фармакологія та фармацевтика»
Заповніть форму, щоб взяти участь у конкурсі.
Назва номінації*
Прізвище, ім’я, по батькові*
День, місяць та рік народження*
Освіта (спеціальність, установа, рік закінчення)*
Посада та повна назва місця роботи (або навчання)
Науковий ступінь (за наявності)
Вчене звання та рік присудження (за наявності)
Номер особистого та робочого телефону*
Контактна інформація для зв’язку з Вами*
E-mail
Контактна інформація для зв’язку з Вами*
Поштова адреса для листування
Контактна інформація для зв’язку з Вами*
Посилання на профіль у Facebook
Посилання на профіль в Instagram
Ваше життєве кредо
Коло наукових інтересів
Ваші основні досягнення та нагороди (за наявності; не більше 300 слів)
Інтерв’ю, виступи на теле-/ відео-/ радіоефірах
Участь в організації наукових та професійних заходів
Яке значення ваша наукова діяльність має для становлення сучасної науки (не більше 300 слів)
Кількість статей у Scopus або WoS (не сумарний, а за найбільшою кількістю публікацій у базі) за звітний рік *.
Кількість матеріалів конференції у Scopus або WoS (не сумарний, а за найбільшою кількістю публікацій у базі) за звітний рік *.
Кількість цитувань у Scopus або WoS (не сумарний, а за найвищим значенням у базі) за звітний рік *.
Посилання на наукові профілі (ORCID, Scopus, Web of Science, Publons, Scholar) *
Кількість статей у фахових виданнях за звітний рік*.
Кількість публікацій у матеріалах міжнародних конференцій (обсяг сторінок ≥3) за звітний рік*.
Кількість патентів на винахід за звітний рік *.
Кількість патентів на корисну модель за звітний рік *.
Кількість авторських свідоцтв за звітний рік *.
Участь у НДР (держбюджетні, госпдоговірні, НФНД) як керівник (із зазначенням номера державної реєстрації/наказу) за звітний рік *.
Участь у НДР (держбюджетні, госпдоговірні, НФНД) як відповідальний виконавець (із зазначенням номера державної реєстрації) за звітний рік *.
Захист аспіранта/докторанта (посилання на автореферат) *.
Опонування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук як офіційний опонент, зокрема і в разових радах (посилання на автореферат) *.
Здобуття гранту на наукові дослідження (закордонні гранти), участь у грантових програмах (посилання на сайт грантодавця, де відображено підтверджувальну інформацію) *.
Я погоджуюся на оброблення моїх персональних даних *
Я ознайомлений (-а) з умовами проведення конкурсу та відповідаю за достовірність наданої інформації *
Made on
Tilda