Блок 3. Номінація 83 «Автор найкращої серії наукових робіт у галузі фізико-технічних і математичних наук»
Заповніть форму, щоб взяти участь у конкурсі.
Назва номінації*
Прізвище, ім’я, по батькові*
День, місяць та рік народження*
Освіта (спеціальність, установа, рік закінчення)*
Посада та повна назва місця роботи (або навчання)
Науковий ступінь (за наявності)
Вчене звання та рік присудження (за наявності)
Номер особистого та робочого телефону*
Контактна інформація для зв’язку з Вами*
E-mail
Контактна інформація для зв’язку з Вами*
Поштова адреса для листування
Контактна інформація для зв’язку з Вами*
Посилання на профіль у Facebook
Посилання на профіль в Instagram
Ваше життєве кредо
Коло наукових інтересів
Ваші основні досягнення та нагороди (за наявності; не більше 300 слів)
Інтерв’ю, виступи на теле-/ відео-/ радіоефірах
Участь в організації наукових та професійних заходів
Яке значення ваша наукова діяльність має для становлення сучасної науки (не більше 300 слів)
Посилання на наукові профілі (Web of Science, Publons та ін.)
Загальна кількість публікацій за 2020 рік (Scopus або WoS):
- статті: - матеріали конференцій:
Загальна кількість цитувань за 2020 рік (Scopus або WoS):
Монографія (не більше ніж 5 співавторів), опублікована за кордоном офіційними мовами Європейського Союзу (береться до уваги монографія з найбільшою кількістю сторінок):
Загальна кількість статей у фаховому виданні за 2020 рік:
Загальна кількість публікації в матеріалах міжнародної конференції (обсяг сторінок ≥3) за 2020 рік:
Загальна кількість охоронних документів інтелектуальної власності за 2020 рік:
-патенти винаходів: ______ -промислові зразки: ______ -корисні моделі: ______ -авторські свідоцтва:
Участь у НДР (держбюджетні, госпдоговірні, НФНД) за 2020 рік, як керівник або відповідальний виконавець:
-керівник НДР: ______ - відповідальний виконавець НДР: ______
Підготовка кадрів вищої кваліфікації (у 2020 році):
- Захист аспіранта/докторанта: ______ - Опанування дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук: ______
Здобуття гранту на наукові дослідження (закордонні гранти), участь у грантових програмах у 2020 році:
Я погоджуюся на оброблення моїх персональних даних *
Я ознайомлений (-а) з умовами проведення конкурсу та відповідаю за достовірність наданої інформації *
Made on
Tilda